Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Health Metrics Seminar

Higher seminar

Health Metrics Seminar Series -
An invited speaker gives a short lecture within the field of health economics or statistics.


Theme: Statistics

Titel: Obesity in early years and cardiovascular diseases later in life

Abstract (Swe)
Fetma och övervikt är starka riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar. Men fetma förekommer ofta tillsammans med andra metabola sjukdomar och det kan vara svårt att avgöra fetmans direkta och indirekta effekt på dödlighet och insjuknande.

I ett antal studier (publicerade eller pågående) har vi använt BMI i tidig ålder (män=18, kvinnor=29) och tittat på i övrigt friska individer (fria från diabetes eller tidigare hjärtsjukdom) och studeras BMI:s påverkan på olika kardiovaskulära utfall.

Jag kommer att presentera några publicerade studier, några pågående, och förhoppningsvis diskutera vad vi kan göra i framtiden!

Lecturer: Martin Adiels

Lecturer: Martin Adiels, Senior lecturer at Health Metrics

Date: 3/21/2018

Time: 10:30 AM - 11:30 AM

Categories: Research

Location: Medicinaregatan 18A, 4th floor, room Mammut

Event URL: Read more about Health Metrics Seminar

Contact person: Naimi Johansson

Calendar

To the calendar

Page Manager: Naimi Johansson|Last update: 10/24/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?